Notice: Undefined index: thin_icon_only_font_family in /home/admin/brightconcept.net/wp-content/themes/bridge/functions.php on line 153

ตรวจเช็คและล้างเครื่องปรับอากาศ ช่างจะทำอะไรให้บ้าง?

 1. ถอดฝาครอบหรือหน้ากากแอร์
 2. ใช้แผ่นผ้าใบ หรือ แผ่นพลาสติกคลุมตัวเครื่อง เพื่อป้องกันเฟอร์นิเจอร์และตัวบ้านที่อาจจะเกิดความเสียหายได้ และเพื่อความปลอดภัยของช่างและผู้อาศัย
 3. ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นด้วยอุปกรณ์ฉีดน้ำแรงดันสูง
 4. ล้างทำความสะอาดแผ่นฟิลเตอร์ และ แผ่นฟอกอากาศ
 5. ล้างทำความสะอาดพัดลมกรงกระรอก บริเวณด้านหลังแผ่นฟอกอากาศ
 6. เป่าไล่ความชื้นของชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่าง ๆ
 7. ตรวจสอบอุณหภูมิความเย็น
 8. ทำความสะอาดท่อน้ำทิ้ง เพื่อป้องกันการอุดตัน
 9. ล้างทำความสะอาดหน้ากากแอร์ และตัวเครื่อง
 10. ใส่หน้ากากแอร์กลับเข้าที่เดิม
 11. ตรวจสอบแผงควบคุม และการทำงานของเครื่อง รวมถึงเปิด-ปิดเครื่อง
 12. ตรวจวัดค่าแรงดัน (Volt)
 13. ตรวจวัดค่ากระแส (Amp)
 14. ตรวจวัดปริมาณน้ำยาแอร์ว่ามีน้ำยารั่วไหลออกจากระบบหรือไม่ (ถ้าก่อนล้างแอร์ยังเย็นดีอยู่ ก็ไม่ต้องเช็คน้ำยา)
 15. ตรวจสอบสายดินเพื่อป้องกันไฟดูด อันก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน
 16. ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟต่างๆ เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
ขอบคุณที่มาจาก ร้านกฤษฎาแอร์
No Comments

Post A Comment